Dezember 2019


Ruwani, Farha, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Ruwani, Farha, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Ruwani, Farha, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Ruwani, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Indi, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Indi, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Omysha, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Thai, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Omysha, Thai, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Omysha, Thai, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Omysha, Thai, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Thai, Omysha, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Ruwani, Ceyla Himali, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Omysha, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Indi, Omysha, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Thai, Indi, Omysha, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Chandra, Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich

Thisiam, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Thisiam, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Thisiam, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Thisiam, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Thisiam, Sandry, Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Sandry, Kalaya, Thisiam, Rani, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Thisiam, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Sandry, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Thisiam, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Rani, Sandry, Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Sandry, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Rani, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Rani, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Rani, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Sandry, Rani, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Sandry, Rani, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Ceylon, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Thisiam, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Ceylon, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Sabu, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Kalaya, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Ceylon, Sandry, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Sabu, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Ceylon, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Ceylon, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Ceylon, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Ceylon, Himmapan Elefantenpark Rapperswil

Ceylon, Himmapan Elefantenpark Rapperswil